Par mums

Latvijas Mākslas zinātnieku un kuratoru biedrība ir brīvprātīga organizācija, kas apvieno mākslas zinātnes profesionāļus un topošos profesionāļus – mākslas, dizaina un arhitektūras vēsturniekus, mākslas teorētiķus, pētniekus, kritiķus, kuratorus un citus mākslas dzīves veidotājus, skaidrotājus un sargātājus, lai sekmētu šīs profesijas pārstāvju savstarpējo komunikāciju un partnerību, veidotu sadarbību ar citām institūcijām un popularizētu mākslas zinātnieka profesiju.

Biedrība ir dibināta 2022. gada 28. novembrī. Tās dibinātāji – Silvija Grosa, Ginta Gerharde-Upeniece, Rūta Kaminska, Ieva Rosne, Kristiāna Ābele, Laura Lūse, Ieva Astahovska.

Biedrības pārvaldi realizē valde – Silvija Grosa (valdes priekšsēdētāja), Ginta Gerharde-Upeniece, Laura Lūse, Ieva Astahovsaka un padome Agita Gritāne (padomes priekšsēdētāja), Santa Hirša (padomes priekšsēdētāja vietniece), Aiga Dzalbe, Sniedze Kāle, Guntars Gritāns

Valde

Silvija Grosa

Silvija Grosa

Valdes priekšsēdētāja

Ginta Gerharde-Upeniece

Ginta Gerharde-Upeniece

Valdes locekle

Laura Lūse

Laura Lūse

Valdes locekle

Ieva Astahovska

Ieva Astahovska

Valdes locekle

Padome

Agita Gritāne

Agita Gritāne

Padomes priekšsēdētāja

Santa Hirša

Santa Hirša

Padomes priekšsēdētājas vietniece

Aiga Dzalbe

Aiga Dzalbe

Padomes locekle

Guntars Gritāns

Guntars Gritāns

Padomes loceklis

Snieze Kāle

Snieze Kāle

Padomes locekle

Kā kļūt par biedru?

Iestāties LMZKB var nozares profesionāļi vai studējošie, aizpildot iestāšanās anketu un kopā ar savu radošās un profesionālās darbības CV nosūtot to uz e-pastu: lmzkbiedriba@gmail.com

Pēc apstiprinājuma no LMZKB valdes, iestāšanās nauda ir 5 EUR un ikgadējā biedra nauda ir 10 EUR.

Rekvizīti:

Latvijas Mākslas zinātnieku un kuratoru biedrība

Reģistrācijas numurs: 50008320781

Konta Nr.: LV50UNLA0055003323098